Viktig info gällande termostat på radiatorerna!

Hej!

Nu när det snart kommer en ordentlig köldknäpp vill vi påminna om nedan viktig information från JM.

Termostater radiator – info till boende

Vattencirkulationen i radiatorerna får inte bli stillastående när kall uteluft tas in bakom radiatorn.

Då kan det finnas risk att radiatorn fryser sönder vilket kan leda till vattenläckage!

För att minska risken för sönderfrysning av radiatorer vänligen vrid inte ner termostaterna lägre än till markering 2

och se till att möbler inte står för radiator som hindrar luft att cirkulera runt radiatorn.

Viktigt att kontrollera detta:

- när utetemperaturen är under +5 grader

- när väderprognoser visar på att det kommer en köldperiod

- när man är borta en period då lägenheten står tom.

Mvh
Styrelsen BRF Masugnen


English ->
Hello, Now that a proper cold snap is approaching, we would like to remind you of the important information from JM below.

Thermostats for radiators – information for residents

The water circulation in the radiators should not become stagnant when cold outdoor air is drawn in behind the radiator.

There is a risk that the radiator may freeze, leading to water leakage!

To reduce the risk of radiator freezing, please do not turn the thermostats down lower than the marking 2 and ensure that furniture does not obstruct the radiator, preventing air from circulating around it.

It is important to check this:

  • when the outdoor temperature is below +5 degrees Celsius,
  • when weather forecasts indicate a cold period,
  • when you are away for a period and the apartment is empty.

Kind regards
The BRF Masugnen Board